ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2021-2022
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2021-2022
.
Μελίνα Εμμανουηλίδου
2
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΥΨΟΣ
ΘΕΣΗ
Κεντρική
ΧΩΡΑ
ΕλλάδαΜελίνα Εμμανουηλίδου
2
BIRTHDATE
HEIGHT
POSITION
Κεντρική
COUNTRY
Ελλάδα