ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2022-2023
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2022-2023
.
Μελίνα Εμμανουηλίδου
2
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΥΨΟΣ
ΘΕΣΗ
Κεντρική
ΧΩΡΑ
ΕλλάδαΜελίνα Εμμανουηλίδου
2
BIRTHDATE
HEIGHT
POSITION
Κεντρική
COUNTRY
Ελλάδα