ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2022-2023
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2022-2023
.
Markou Panagiotis
Panagiotis Markou lives and works in Piraeus. He is a graduate of Marketing (BSc), Business Administration (MSc) and Shipping (MSc). An important role on his career choice played the travel agency of his family in which has been working since 2005.