ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2019-2020
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2019-2020
.

Αν ήσασταν κάτοχος κάρτας μέλους και δεν είχατε δηλώσει email, αιτηθείτε για δημιουργία κωδικού εδώ.

Σε περίπτωση που είχατε δηλώσει email παρακαλώ, αιτηθείτε για δημιουργία κωδικού εδώ.

TESSERA MEMBRO 2019 - 2020

Abbonamento annuale
50,00 €
Elezione e votazione degli enti dell’Associazione
Partecipazione senza diritto di voto, ma con diritto di parola alle assemblee Generali ordinarie e straordinarie
Acquisto abbonamento dell’OLYMPIAKOS CALCIO
Acquisto abbonamento dell’OLYMPIAKOS PALLACANESTRO
Approvvigionamenti commerciali da parte degli sponsor
Ingresso gratuito prioritario in tutte le partite in casa dei settori dilettantistici

Junior Card 2019 - 2020

Abbonamento annuale
50,00 €
Acquisto abbonamento dell’OLYMPIAKOS CALCIO
Acquisto abbonamento dell’OLYMPIAKOS PALLACANESTRO
Approvvigionamenti commerciali da parte degli sponso
Ingresso gratuito prioritario in tutte le partite in casa dei settori dilettantistici

TESSERA TIFOSO 2019 - 2020

Abbonamento annuale
10,00 €
Presupposto necessario per l’acquisto di biglietti di tutte le partite in casa