Λαζαρίδης Δημοσθένης
Υπηρετεί τον Ολυμπιακό από το 2006 ως Γενικός Διευθυντής στην Διοίκηση του Τ.Α.Α. και από το 2010 ως Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου.