ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2021-2022
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2021-2022
.
Υδραίος Μιχαήλ
Ονομάζομαι   Μιχάλης  Υδραίος   του   Ανδρέα.  Γεννήθηκα  στην   πόλη  του  Πειραιά.  Απόφοιτος της ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην συνέχεια  Δικη- γόρος, Μέλος  του  Δικηγορικού  Συλλόγου  Πειραιά  επί  σαράντα  (40)  χρόνια  και  Μέλος   του  «Ο.Σ.Φ.Π.»  από  το  έτος  1975.  Το  1984  εκλέχθηκα  για  πρώτη  φορά  Τακτικό Μέλος  του  Δ.Σ.  του «Ο.Σ.Φ.Π.»,  υπηρετώντας  αρχικά  από  την  θέση  του Εφόρου του  Τμήματος  της  Επιτραπέζιας   Αντισφαίρισης  και  στην  συνέχεια  από  αυτήν  του  Εφόρου  της  Υδατοσφαίρισης   της  Α΄  ομάδας  των   Ανδρών, θέσεις   τις οποίες διατήρησα   μέχρι  και  τα  τέλη  του  1988, παράλληλα  με  την  ιδιότητα   του  Νομικού   Συμβούλου  και  Δικηγόρου  του  «Ο.Σ.Φ.Π.», την  οποία   εξακολουθώ  να  έχω  μέχρι σήμερα  επί  34  συνα- πτά  έτη. Το  έτος 2014  επανεισήλθα  στο  Δ.Σ.  ως  αιρετό  Μέλος  αυτού,  αναγορευθείς   Γενικός   Γραμματέας,  θέση   στην  οποία  παρέμεινα  μέχρι το τέλος  του 2016, σήμερα   δε   είμαι  Α΄  Αντιπροέδρος,  παράλληλα  με  την  ιδιότητα  του  Δικηγόρου  του  Συνδέσμου   μας.  Επίσης  από  το έτος  1984  μέχρι  σήμερα  είμαι αιρετό  Μέλος  του  Δ.Σ.   (Ειδικός  Γραμματέας)  της   «Κολυμβητικής   Ομοσπονδίας   Ελλάδος» - («Κ.Ο.Ε.»),  ενώ  από  το  2003 και επί εννέα  χρόνια -  μέχρι το 2012 - Μέλος  της  Διαρκούς  Επιτροπής  Αντιμετώπισης της Βίας  («Δ.Ε.Α..Β.»). Την τριετία  1993 - 1996, υπήρξα  Μέλος  της Νομοπαρασκευαστικής   Επιτροπής   για   την  σύνταξη  του  νέου   Αθλητικού   Νόμου.  Από  το  2014  έως  σήμερα  εκπροσωπώ  τον   «Ο.Σ.Φ.Π.», ως   Τακτικός  του Αντιπρόσωπος   στις   σημαντικότερες    Αθλητικές   Ομοσπονδίες.  Είμαι  έγγαμος  και   ο  γιός  μου  Ανδρέας  είναι  αθλητής  στις  αναπτυξιακές  ομάδες   της υδατοσφαίρισης του   «Ο.Σ.Φ.Π.».