ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2021-2022
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2021-2022
.
Μαρία Γενιτσαρίδη
16
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΥΨΟΣ
ΘΕΣΗ
Ακραία
ΧΩΡΑ
ΕλλάδαΜαρία Γενιτσαρίδη
16
BIRTHDATE
HEIGHT
POSITION
Ακραία
COUNTRY
Ελλάδα