ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2021-2022
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2021-2022
.
Ιωάννα Δίελα
16
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
2/6/1990
ΥΨΟΣ
ΘΕΣΗ
ΧΩΡΑ
ΕλλάδαΙωάννα Δίελα
16
BIRTHDATE
2/6/1990
HEIGHT
POSITION
COUNTRY
Ελλάδα