ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2023-2024
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2023-2024
.
Ευρωπαϊκές δράσεις για το πρόγραμμα «Apple»

Συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές δράσεις του Ολυμπιακού για το πρόγραμμα "APPLE" (APProaching to a sport and health lifestyLE) με αθλητικές δραστηριότητες και workshops σχετικά με την φυσική δραστηριότητα και την υγεία.

Το Έργο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα των νέων παιδιών, για τη σημασία της άσκησης και της διατήρησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς σεμιναρίων και ημερίδων που διοργανώνει ο Ολυμπιακός. Οι δραστηριότητες αυτές εστιάζουν όχι μόνο στην προώθηση του αθλητισμού αλλά στην υγεία σε ευρύτερη προοπτική. Η συνεργασία με τους νέους είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας της σημερινής και της μελλοντικής κοινωνίας. Τους επόμενους μήνες θα διεξαχθούν και άλλες δράσεις με τα σχολεία του Πειραιά σε συνεργασία με τις Ακαδημίες και τους Προπονητές του Συλλόγου.