ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2023-2024
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2023-2024
.
Ετήσιο συνέδριο της EPSI και συνάντηση για το Big4Sports!

Στις 23-26 Νοεμβρίου ο Ολυμπιακός  συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο της EPSI (European Platform for Sport Innovation) στο Βέλγιο, με μια σειρά από διαλέξεις, συζητήσεις, διαδραστικά πάνελ, και συνεδρίες match-making για να συζητηθούν προοπτικές στον κόσμο του αθλητισμού, σε σχέση με την υγεία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία επιχειρήσεων.

Αναπτύχθηκαν επαφές με αθλητικούς οργανισμούς, εταιρείες καινοτομίας, πανεπιστήμια του εξωτερικού με στόχο την δημιουργία προτάσεων που θα κατατεθούν την επόμενη περίοδο στην Ευρωπαϊκή επιτροπή.

Ο κοινός στόχος είναι ένα πιο συμμετοχικό και δημοκρατικό άθλημα, προσφέροντας μια διάσταση χωρίς αποκλεισμούς τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Επίσης, στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε το Final Meeting του προγράμματος Big4Sports, υπό τον συντονισμό της EPSI και τη συμμετοχή του Ολυμπιακού. Το BIG4SPORTS στοχεύει στη σύνδεση πηγών χρηματοδότησης (δημόσιων και ιδιωτικών) με αθλητικούς οργανισμούς για την από κοινού ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προγραμμάτων συνεργασίας στη Χρηστή Διακυβέρνηση για τον Αθλητισμό. Οι δράσεις του προγράμματος ολοκληρώνονται τέλη Δεκεμβρίου, όμως η καθιέρωση των καλύτερων και πιο αποτελεσματικών προτύπων αποτελούν πλέον σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την ενίσχυση των ικανοτήτων καλής διακυβέρνησης των αθλητικών οργανισμών.