ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2019-2020
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2019-2020
.
«Στηρίζουμε την πρωτοβουλία My Olympic experience»

Τα νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2019 και η αρχηγός της γυναικείας ομάδας βόλεϊ, Στέλλα Χριστοδούλου δηλώνει έμπρακτα την στήριξη της στη δράση του Ολυμπιακού «My Olympic Experience». 

Το πρόγραμμα «My Olympic Experience» στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της διοργάνωσης, της ανάπτυξης και του συντονισμού αθλητικών δραστηριοτήτων για «όλους». Κατά την διάρκεια υλοποίησης του, οι συμμετέχοντες σύλλογοι καλούνται να διοργανώσουν πολυαθλητικούς αγώνες για φιλάθλους και πολίτες των τοπικών κοινοτήτων τους, στα πρότυπα των Ολυμπιακών Αγώνων, διαδίδοντας το μήνυμα και τις αξίες που αντιπροσωπεύουν οι Αγώνες αυτοί, βελτιώνοντας παράλληλα το αθλητικό πνεύμα και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Συμμετέχοντες: Ολυμπιακός (Συντονιστής), Λέφσκι Σόφιας, Λάτσιο

Διάρκεια προγράμματος: 12 μήνες (1/1/2019 – 31/12/2019)

Video

Στέλλα Χριστοδούλου "My Olympic Experience"